Search

Обрати мовуКонкурс професійної майстерності педагогічних працівників технікумів та коледжів

Запрошуємо до участі у конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників технікумів та коледжів
«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2018»

 

Міністерством освіти і науки України та ДУ «НМЦ «АГРООСВІТА» оголошено конкурс професійної майстерності педагогічних працівників технікумів та коледжів
«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2018»

Метою конкурсу є виявлення та підтримка творчої діяльності педагогічних працівників технікумів та коледжів, сприяння зростанню професійної майстерності, вивчення і поширення кращих педагогічних практик, створення ефективного освітнього процесу та забезпечення якості освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Конкурс проходить упродовж 2017/18 навчального року у два етапи:

відбірковий (у навчальному закладі) – упродовж листопада 2017 р., у рамках якого беруть участь по два викладачі з кожної циклової комісії, які представляють свої творчі роботи за такими напрямами педагогічної діяльності:

сучасний навчально-методичний комплекс з дисципліни (друковані творчі роботи, які включають усі складові комплексу);

сучасний навчальний посібник (підручник, друковані творчі роботи);

електронний навчальний посібник (підручник), ресурс (електронні навчально-методичні комплекси з дисципліни, електронні посібники (підручники), ресурси для самостійної роботи студентів у гіпертекстовому середовищі тощо);

освітній веб-сайт викладача;

сучасні засоби унаочнення (мультимедійні презентації, відеосупровід занять, відеолекції, буктрейлери, атласи, плакати, посібники у схемах і таблицях тощо);

інноватика в організації практичного навчання студентів, курсового проектування (комплекси методичного забезпечення різних видів практик (навчальна, виробнича), електронні практикуми, робочі зошити для лабораторних і практичних занять, звіти-щоденники, методичні рекомендації з виконання курсових робіт тощо);

інноватика в організації позааудиторної (гурткової) роботи з навчальної дисципліни;

інноватика в організації виховної роботи;

педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача (педагогічні, методологічні дослідження);

заключний (у «НМЦ «Агроосвіта») – до 1 березня 2018 року.

З організаційними документами, порядком проведення та умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланнями, наведеними нижче.

З питань підготовки документів на конкурс звертатись до педагогічного кабінету коледжу (к. 214).

Запрошуємо до участі всіх бажаючих! 

Навчальна частина коледжу


• Наказ директора ВП НУБіП України Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого

• Додаток 1 Положення про конкурс

• Додаток 2 Склад конкурсної комісії

: