Search

Обрати мовуЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

16 січня відбулось чергове засідання педагогічної ради.

На порядок денний були винесені питання:

1. Про результати моніторингу якості навчання студентів денної форми навчання за підсумками І семестру 2019-2020 навчального року.

2.Про особливості проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками згідно Постанови Кабінету Міністрів № 800 від 21.08.2019 р..

3. Про результати науково-дослідної роботи викладачів та студентів коледжу, проведеної у 2018-2019 н.р. та затвердження тем пошуково-наукових досліджень на 2019-2020 н. р..

4. Інформаційно-навчальне повідомлення «Роль та місце державних цільових фондів у захисті прав громадян».

Результати моніторингу якості знань студентів детально проаналізували завідувачі технологічного та економічного відділень Андрусик Р.В. і Стрільчук Л.В..

Підводячи підсумки навчальної діяльності студентів коледжу у І семестрі 2019-2020 навчального року, заступник директора з навчальної роботи

Сопилюк М.В. акцентував увагу викладачів на тому, щоб на засіданнях циклових комісій та на засіданнях методичних рад відділень розробити конкретні заходи по удосконаленню якості знань студентів та наголосив на неухильному дотриманні принципів академічної доброчесності та недопущення випадків академічного плагіату при виконанні курсових та дипломних робіт.

Методист по роботі з студентами заочної форми навчання Хомів Н.Й. у своєму виступі висвітлила показники навчальної діяльності студентів заочної форми навчання.

Викладач математичних дисциплін Озімінська О.Я. пропонувала більше уваги звертати на порівняльний аналіз успішності студентів у коледжі та в школі. Наводився приклад про те, що на батьківських зборах батьки зазначали, що в коледжі їхні діти навчаються набагато краще ніж в школі. Це

свідчення того, що організація навчальної діяльності в коледжі також краща.

Директор коледжу Глова В.С. запропонував розглянути на семінарі з підвищення педагогічної майстерності викладачів питання удосконаленняіндивідуальної роботи зі студентами з метою підвищення якості навчання студентів та виховання успішних студентів.

З огляду на те, що у 2019-2020 навчальному році змінені умови проходження працівниками коледжу підвищення кваліфікації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019р. та змінами, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженими Постановою кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019р. № 1133, на засідання педради було винесено дане питання. Заступник директора з навчальної роботи Сопилюк М.В. ознайомив присутніх з основними нормативними документами, вимогами та роз'ясненнями щодо Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників у вигляді питань-відповідей, розміщеними на сайті МОН України.

Методист коледжу Слободян О.П. доповіла про результати науково-дослідної роботи викладачів та студентів коледжу, проведеної у 2018-2019 н. р. та запропонувала затвердити теми пошуково-наукових досліджень на 2019-2020 н. р.

З розглянутих питань прийняті відповідні рішення.

Викладач циклової комісії обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін Марусик М.Я. представила до відома учасників педради змістовне науково-інформаційне повідомлення про роль та місце державних цільових фондів у захисті прав громадян.

О.П. Слободян, методист коледжу

 

 

 

: