Search

Комплексний кваліфікаційний іспит спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Комплексний кваліфікаційний іспит спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»


«Фінанси, банківська справа та страхування» – одна із провідних спеціальностей економічного напряму.

Фінансист – професія людей достатку, затребуваних спеціалістів у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на підприємствах різних галузей економіки, в страхових компаніях тощо.

Головне завдання фінансиста – вміти раціонально розпоряджатися коштами, ефективно управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати фінансовий контроль; планувати, в кого і скільки позичити та куди вкласти кошти; орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати заощадження від інфляції.

Спеціаліст у сфері фінансів – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності.

У ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» студенти за підсумками навчання склали комплексний кваліфікаційний іспит, в який входять теоретичні, практичні та тестові завдання з п'яти спеціальних дисциплін: фінанси, бюджетна система, банківські операції, податкова система та бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках.

Для проведення комплексного кваліфікаційного іспиту створено екзаменаційну комісію в складі: Лободіна Зоряна Миколаївна – голова комісії, професор, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету; Сопилюк Михайло Васильович – заступник голови комісії, заступник директора з навчальної роботи.

Члени комісії:

  • Марусик Марія Яківна – викладач фінансових дисциплін;
  • Леоненко Наталія Володимирівна – викладач дисципліни бюджетна система;
  • Жлуховська Руслана Степанівна – викладач банківських дисциплін.

Комплексний кваліфікаційний іспит проведено у вигляді розкриття теоретичних питань та основних фінансових категорій, рішення простих та комплексних і творчих професійних задач.

Слід відмітити студентів, які показали відмінні теоретичні знання та практичні навички, а саме: Натуркач Світлану, Турчак Олександра та Краснюк Вікторію.

Вітаємо студентів з успішним складанням комплексного кваліфікаційного іспиту за фахом та завершенням навчання! Нехай здобуті в коледжі знання стануть запорукою успіху та кар'єрного зростання! Здоров'я, благополуччя, добробуту та мирного неба.


Члени кваліфікаційної екзаменаційної комісії

: