Search

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний Оскар - 2022»

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний Оскар - 2022»

Викладачі Заліщицького фахового коледжу є постійними учасниками Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний Оскар», що організовується щорічно Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Метою проведення даного конкурсу є виявлення та підтримка творчої педагогічної діяльності працівників закладів фахової передвищої освіти, вивчення і поширення кращих педагогічних практик, створення ефективного інноваційного забезпечення освітнього процесу та підвищення якості освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців.

На конкурс педагоги нашого коледжу подають навчально-методичні матеріали та розробки з напрямів: інноваційна діяльність у забезпеченні якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця; інноваційне освітнє середовище; підготовка сучасних навчально-методичних посібників, сучасних електронних навчально-методичних комплексів (робочі зошити, опорні конспекти, контроль знань, навчальні практикуми, відеолекції, навчальні відеофільми, матеріали з досвіду позааудиторної (гурткової), виховної роботи, тощо).

У 2022 році на конкурс від нашого коледжу було представлено 36 робіт, авторами яких стали 40 викладачів. Окремі матеріали були створені у співпраці з науковцями НУБіП України. Подані методичні матеріали пройшли оцінку у методичних комісіях ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» та розглянуті конкурсною комісією.

23 червня опубліковано підсумкові результати Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний Оскар- 2022». В переліку конкурсних робіт вміщено й 36 робіт викладачів нашого коледжу, які отримали високі конкурсні бали. Максимальні бали отримали 2 роботи викладача Проня Михайла Богдановича - навчальний посібник з дисципліни «Комп'ютерна схемотехніка» в номінації «Електронний навчально-методичний посібник» та методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерна електроніка» в номінації «Сучасний електронний навчально-методичний комплекс», а також робота викладача Перит Валентини Володимирівни - комплекс матеріалів візуального супроводження лекційного матеріалу з дисципліни «Технології» в номінації «Сучасний електронний навчально-методичний комплекс».

Високими балами конкурсна комісія оцінила роботи викладачів нашого коледжу Глови В.С., Сопилюка М.В., Книша І.Я., Проня М.Б., Червоняка А.М., Фреяк Г.Б. в номінації «Інноваційна діяльність закладу фахової передвищої освіти у забезпеченні якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця».

В номінації «Інноваційне освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти» в перелік конкурсних робіт включено роботу викладачів Леоненко Н.В., Глова Г.Р., Слободян О.П. В номінації «Сучасний навчально-методичний посібник» – роботи викладачів  Башти І.С.Юрійчук О.В., Гойман В.І., Сагайдак І.П., Хомів Н.Й., Визнюк У.П., Коропецького П.М.(2 роботи), Галайдіди О.В., Павлюка Б.С., Сопівник Л.Й., Лукавецької Л.М. (2роботи).

В номінації «Сучасний електронний навчально-методичний комплекс» -

Атаманчук Л.А., Петрів Г.В., Олійник М.Д., Тракало О.Л., Зубика І.М., Ситник Г.М.. Попіль О.М., Холодило О.І., Холодило Г.Р. (2 роботи), Фреяк Г.Б., Гагалюка В.В., Кивериги О.Ю., Павлюка Б.С., Фрасуняка В.І., Тимчука В.І.,

Токарчука В.І., Шипітка Б.І., Руснак С.Г., Симаки С.П., Озімінської О.Я., Глови Г.Р., Завінської О.М.

Результатом плідної співпраці з ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» в напрямі удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу є також участь наших викладачів у розробці підручників і навчальних посібників, програм навчальних дисциплін, тестових завдань, проведенні майстер-класів і семінарів.

Актуальним в розробці цих матеріалів є їх інноваційна спрямованість, орієнтація на широке упровадження в освітній процес цифрових технологій та особливостей дистанційного навчання.

Вітаємо наших викладачів, висловлюємо вдячність керівництву НМЦ за співпрацю та сподіваємось, що педагогічний колектив коледжу і надалі досягатиме гарних результатів у даному конкурсі!

Михайло СОПИЛЮК, заступник директора з навчальної роботи

: