Search

Майбутнім фахівцям – знання географії

Відкриті заняття

Майбутнім фахівцям – знання географії

Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу. В цьому напрямку працює і викладач географії Ольга Лопушинська, яка провела відкрите заняття у 21 групі (спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія») на тему: «Українська держава. Населення України».

Викладач ставила за мету сформувати у студентів знання про політико – географічне положення України, визначити проблеми адміністративно – територіального устрою України, проаналізувати кількість населення країни та його динаміку, охарактеризувати основні демографічні процеси; продовжувати формування умінь працювати з географічними картами. Впродовж заняття реалізувалась і виховна мета:любов до України, повага до людей, пізнавальний інтерес до географії.

Ольга Петрівна проводила заняття у вигляді лекції з елементами діалогу, під час якої було вдало поєднано різноманітні методи та форми роботи, зокрема інформаційно-комунікаційні технології, робота з картами та атласом, усні відповіді студентів.

Заняття було насичене новою статистичною, графічною та картографічною інформацією, мало значний виховний потенціал. У процесі вивчення теми викладач зуміла поєднати географічні знання з реальною життєвою ситуацією в Україні щодо кількості населення, міграційних процесів. У роботі відслідковувалася системність.

Активність студентів була високою, вони показали свої знання та вміння працювати з атласом та тематичними картами, аналізувати їх, робити висновки.

Заняття відвідали викладачі циклової комісії, члени дирекції і коледжу, які дали позитивну оцінку проведеного заняття, яке сприятиме розвитку пізнавальної діяльності студентів.

Валентина ПЕРИТ, голова

циклової комісії математичних та

природничо-наукових дисциплін

: