Search

Майбутнім фахівцям потрібні знання не тільки спецдисциплін

Відкриті заняття

Майбутнім фахівцям потрібні знання не тільки спецдисциплін

Відкрите заняття викладача вищої кваліфікаційної категорії Ольги Тракало з дисципліни «Громадянська освіта» в 15-ПФ групі економічного відділення проведено майстерно на високому методичному рівні.

Тема заняття: «Стереотипи. Упередження. Дискримінація.»

Хороша мотивація викладачем навчальної діяльності студентів на занятті, логічна послідовність в пізнанні нового матеріалу, вміле використання міжпредметних зв'язків, ефективне використання інформаційних технологій, глибоке володіння викладачем теоретичним матеріалом дисципліни та методикою його викладання дозволило досягти поставленої мети заняття.

Доброзичлива атмосфера творчої співпраці викладача зі студентами, використання елементів групової діалогової роботи та особистісно зорієнтованого підходу до організації освітнього процесу, підбір актуальних проблем сьогодення для аналізу студентами дозволило зробити заняття цікавим та пізнавальним.

Це сприяло хорошому засвоєнню студентами нових знань, які неодмінно будуть використані у майбутній професійній діяльності та роботі з людьми.

Ольга СЛОБОДЯН, методист коледжу

: