Search

Сесія – найвідповідальніша пора для студентів

Сесія – найвідповідальніша пора для студентів

Відповідно до графіку заліково-екзаменаційної сесії у ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» 21.11.2022р. проходила здача екзамену з дисципліни «Планування і організація діяльності підприємства». Студенти 35-Е групи ОПП 051 «Економіка» гідно продемонстрували здобуті знання під час навчання.

Підготовлений пакетзавдань на семестровий екзаменвключав теоретичну частину, практичну частину та тестові завдання, які студенти виконували з використанням ІКТ.

Теоретична частина включала одне теоретичне питання. Відповідь на нього передбачала знання економічних категорій, дії економічних законів, основ ринкової економіки, підприємництва, системи грошового обігу, організаційно-економічних основ організації виробництва на підприємствах, планування виробничої програми та фінансової діяльності підприємств.Практична частина передбачала перевірку вмінь застосовувати набуті знання при вирішенні практичних задач. А тестові завдання виконувалися з використанням ІКТ відповідно програмного матеріалу. Кожне завдання оцінювалося індивідуально з подальшим захистом. Після виконання всіх завдань підсумовувалася загальна кількість балів і виводилася оцінка за екзамен.

Надіємось, що здобуті знання в коледжі стануть у пригоді майбутнім фахівцям у їхній професійній діяльності. А також бажаємо їм успішного продовження навчання, міцного здоров'я, мирного неба, здійснення всіх мрій і сподівань.

Олександр ХОЛОДИЛО, викладач спецдисциплін

: