Search

Початок навчального року – відповідальний період для кожного викладача

Початок навчального року – відповідальний період для кожного викладача

Нинішній світ змінюється дуже швидко, з'являються новітні методики та технології в освітній галузі, що потребує від педагогів постійного самовдосконалення, оновлення навчальної бази дисциплін. Викладачі циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін з початком нового навчального року провели засідання, обговорили важливі організаційні питання з врахуванням всіх складностей і викликів сьогодення з метою забезпечення успішного проходження освітнього процесу.На порядку денному стояли питання по розгляду та затвердженню робочих програм навчальних дисциплін та практик, обговоренню планів роботи лабораторій, кабінетів та гуртків, індивідуальних планів роботи викладачів циклової комісії, графіка взаємовідвідування занять, про атестацію викладачів у 2023-2024 н. р. 

З початком занять особливо важливим і відповідальним етапом для педагогів було проведення першої вступної лекції з кожної навчальної дисципліни, так як від її успіху багато в чому залежить надалі успіх засвоєння всього курсу. Адже саме на вступній лекції ми визначаємо предмет, основні методи і завдання науки, яка вивчається, зв'язок теоретичного матеріалу з практикою, особистим досвідом студентів і їх майбутньою спеціальністю,формуємо первинну мотивацію, при якій кожен здобувач освіти може дати собі відповіді на питання: «Чому мені важливо знати цю навчальну дисципліну? Яким чином вона мені знадобиться і тепер, і у майбутньому?».

Поряд з теоретичною підготовкою у студентів технологічного відділення розпочались і навчальні практики. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методів, прийомів і форм практичної підготовки.

    

Твердо переконані, що єдність теорії та практики – запорука формування фахової компетентності спеціаліста.

     Ірина БАШТА, голова циклової комісіїагрономічних та еколого-інженерних дисциплін

: