Search

Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали

викладачів коледжу
представлені у лабораторії педагогічного досвіду і творчості молоді НМЦ

Назва роботи

Вид роботи, форма показу

Прізвище, ім’я, по батькові автора і виконавців

Дорогою правди

Монографія

Сопилюк Михайло Васильович

Степан Слободян провідник ОУН Карпатського краю

Монографія

Сопилюк Михайло Васильович

Виховання ціннісного ставлення до земельних ресурсів студентів аграрних коледжів

Монографія

Петрів Галина Василівна

Творчий саморозвиток особистості студента в контексті культурології / LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius,2019. -297р.

Монографія

Слободян Ольга Петрівна

Становлення міста Заліщики в середині ХVIII століття

Монографія

Сопилюк Михайло Васильович

Внески видатних українських вчених – математиків, вихідців з Західної України, у світову науку

Позааудиторна робота студентів з навчальної дисципліни «Математика»

Глова Галина Романівна

Заліщицький аграрний коледж - 2019

Інформаційне видання про навчальний заклад

Глова Володимир Степанович, Сопилюк Михайло Васильович, Книш Ігор Ярославович, Війтик Юрій Петрович

Англійська мова за професійним спрямуванням

Збірник дидактичних матеріалів для студентів технологічного відділення

Лукавецька Леся Михайлівна

Екологічна експертиза

Опорний конспект лекцій

Радик Алла Василівна

Астрономія

Збірник тестових завдань для підготовки та проведення тематичного оцінювання для студентів ОКР «Молодший спеціаліст»

Руснак Світлана Григорівна

Математика

Посібник використання програмних засобів начального призначення при вивченні математики

Хомів Наталія Йосипівна

Значення фізичного виховання у розвитку особистості студента аграрного коледжу

Навчально-методичний посібник з фізичної підготовки

Токарчук Василь Іванович

Українська мова

Цикл опорних конспектів до тематичного розділу «стилістична норма» для студентів агрономічних та економічних спеціальностей

Гойман Віра Іванівна

Кращий за професією

Сценарій економічного турніру

Папушко Марія Дмитрівна, Леоненко Наталія Володимирівна, Стрільчук Лариса Василівна, Стрільчук Олег Васильович, Яремчук Олександра Миколаївна

Glossar der Fachbegriffe

Стислий німецько-український та українсько-німецький словник економічних термінів

Завінська Ольга Марківна

Українська мова

Практичний довідник-словник труднощів української мови

Сагайдак Ірина Петрівна

Фінансовий облік

Навчальний довідник

Папушко Марія Дмитрівна, Стрільчук Лариса Василівна, Яремчук Олександра Миколаївна

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Жлуховська Руслана Степанівна

Технологія виробництва продукції рослинництва

Методичні рекомендації для написання курсових робіт за спеціальністю Агрономія ОКР «Молодший спеціаліст»

Андрусик Роман Васильович, Сеник Іван Іванович

Технологія галузі

Розділ «Технологія виробництва продукції рослинництва»

Навчальний посібник

Коропецький Петро Миколайович

Комп’ютерні системи і мережі

Методичні рекомендації для проведення аудиту сучасних комбінованих мереж операторів України

Гірчак Юрій Леонідович

Комп’ютерна схемотехніка

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів

Міщук Тетяна Віталіївна

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

Методичні рекомендації до написання самостійної роботи

Фреяк Галина Борисівна

Технологія галузі

Робочий зошит для практичних робіт для студентів економічних спеціальностей

ОКР «Молодший спеціаліст»

Коропецький Петро Миколайович

Операційні системи

Інструктивно-методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

Червоняк Артур Михайлович

Фінанси

Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи

Марусик Марія Яківна

Економіка і нормування праці

Робочий зошит для навчальної практики для студентів спеціальності «Економіка»

Киверига Ольга Юріївна

Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху

Тематичні завдання з коментарями для контролю знань

Конько Василь Антонович

Хімія

Зошит для лабораторних дослідів та практичних робіт

Перит Валентина Володимирівна

Землеробство

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Башта Ірина Семенівна

Історія України

Навчальний зошит для закріплення основних навчальних умінь і знань студентів з теми; «Україна в період загострення кризи радянського ладу (середина 60-х початок 80-х років)»

Олійник Марія Дмитрівна

Історія України

«Уроки війни та голокосту на теренах мого краю

(1941-1945рр.)»

Науково-дослідна і пошукова робота з історії України

Олійник Марія Дмитрівна

Податкова система

Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни

Попіль Ольга Михайлівна

Види та організація туристичних походів з дисципліни «Фізична культура»

Навчально-методичний посібник

Тимчук Володимир Іванович

Українська мова та література

Впровадження інтерактивних технологій української мови та літератури

Юрійчук Ольга Василівна

Становлення міста Заліщики в середині ХVIII століття

Монографія

Сопилюк Михайло Васильович

Українська мова.

Готуємось до державної підсумкової атестації

Навчальний посібник з української мови для підготовки до державної підсумкової атестації

Сагайдак Ірина Петрівна

Історія України.

Готуємось до державної підсумкової атестації

Навчально-методичний посібник з історії України для підготовки до державної підсумкової атестації

Петрів Галина

Василівна

Фізика і астрономія

Збірник тестових завдань для підготовки та проведення допуску до виконання лабораторний робіт для студентів ОКР «Молодший спеціаліст»

Руснак Світлана Григорівна

Українська література

Збірник тестових завдань з підготовка до ЗНО

Навчальний посібник

Атаманчук Людмила Анатолівна

Податкова система

Конспект лекцій

Навчальний посібник

Попіль Ольга Михайлівна

Кормовиробництво

Методичний посібник для виконання лабораторних та практичних занять студентів спеціальності 201 «Агрономія»

Глова Володимир Степанович,

Червоногріцька Ольга Антонівна

Захист рослин

Навчальний посібник для студентів спеціальності

201 « Агрономія»

Розділ ІІ.

Коропецький Петро Миколайович

Облік і звітність у бюджетних установах

Збірник завдань для практичних занять для студентів спеціальностей

071 «Облік і оподаткування» та 072 « Фінанси, банківська справа та страхування

Жлуховська Руслана Степанівна

Біологія

Навчально-методичний посібник «Дидактичні матеріали для оцінювання знань студентів»

Радик Алла Василівна

Культурологія

Опорний конспект для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»

Гойман Віра Іванівна

Фізика

Навчально - методичний посібник «Метод проектів як засіб розвитку інтелектуальних та творчих здібностей студентів» для студентів спеціальності 201 «Агрономія»

Хомів Наталія

Йосипівна

Підприємницька діяльність

Навчально-методичний посібник з вивчення дисципліни студентами ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

Галайдіда Ольга Василівна,

Холодило Олександр Іванович

Англійська мова за професійним спрямуванням

Збірник дидактичних матеріалів для студентів ІІІ курсу спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія»

Осадчук Світлана Богданівна,

Завінська Ольга Марківна

Електронна комерція

Навчально-методичний посібник з вивчення дисципліни студентами ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

Галайдіда Ольга Василівна

Основи правознавства

Методичний посібник для студентів ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

Книш Ігор Ярославович

Економіка підприємства

Робочий зошит для практичних занять студентів спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Киверига

Ольга Юріївна,

Холодило Олександр Іванович

Англійська мова за професійним спрямуванням

Збірник дидактичних матеріалів для студентів ІІ курсів з теми «Ділова поїздка за кордон»

Лукавецька Леся Михайлівна

Математика

«Видатні жінки-математики» - Організація позааудиторної роботи з навчальної дисципліни

Глова Галина Романівна

Математика

«Золотий перетин» - Організація позааудиторної роботи з навчальної дисципліни

Озимінська Орися

Яківна

Меліорація з основами геодезії

Робочий зошит для практичних занять студентів спеціальності 201 «Агрономія»

Башта Ірина

Семенівна

Захист рослин

Матеріали візуального супроводження лекційного матеріалу з теми «Шкідники і хвороби зернових культур»

Коропецький Петро Миколайович

Хімія

Робочий зошит для практичних занять студентів спеціальності 201 «Агрономія»

Перит Валентина Володимирівна

Периферійні пристрої

Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять

Міщук Тетяна Віталіївна

Нові інформаційні технології управління бізнесом

Матеріали науково-практичної ON-LINE конференції

Леоненко Наталія Володимирівна,

Глова Галина Романівна,

Слободян Ольга Петрівна

Фінансовий облік

Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових робіт

Яремчук Олександра Миколаївна,

Папушко Марія Дмитрівна,

Стрільчук Лариса Василівна

Технологія виробництва продукції рослинництва

Робочий зошит для лабораторних і практичних занять студентів спеціальності 201 «Агрономія»

Романович Ярослав Васильович

Комерційна діяльність

Робочий зошит для навчальної практики студентів ІІІ курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Ситник Галина Михайлівна

Основи маркетингу

Робочий зошит для виконання практичних завдань

Галайдіда Ольга Василівна

Кормовиробництво

Робочий зошит для лабораторних і практичних занять студентів спеціальності 201 «Агрономія»

Червоногріцька Ольга Антонівна

Ботаніка з фізіологією рослин

Збірник виховних заходів загально природничого предметного гуртка

Сопівник Любов Йосипівна

Овочівництво

«Особливості вирощування овочів у відкритому грунті»

Методичні рекомендації

Червоногріцька Ольга Антонівна

Грощі і кредит

Робочий зошит для практичних занять

Марусик Марія Яківна

Політична економія

Методична розробка

«Організація самостійної роботи студентів на прикладі вивчення наукових ідей та досвіду Є.В.Храпливого по формуванні кооперативного руху в першій половині ХХ століття»

 

Тракало Ольга Львівна

Електрорадіовимірювання

Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія»

Червоняк Артур Михайлович

«Охорона праці» в дипломних проектах

Методичні вказівки для студентів спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія»

Зубик Іван Михайлович

Історія України

Методична розробка

«Педагогічна майстерність викладача в процесі викладання дисциплін»

Олійник Марія Дмитрівна

Будова та експлуатація автомобіля

Методичні рекомендації для практичних занять студентів спеціальності 201 «Агрономія»

Конько Василь Антонович

Досвід організації позааудиторної роботи

Збірник виховних заходів

Юрійчук Ольга Василівна

Досвід організації позааудиторної роботи

Профорієнтаційний фільм

Червоняк Артур Михайлович,

Війтик Юрій Петрович,

Мартинчук Олег Михайлович,

Ємчук Надія

Василівна

Комп’ютерна схемотехніка

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

Пронь Михайло Богданович

Урок - екскурсія в господарство «МаКоСад»

Відеоматеріал

Грицишин Стефанія Федорівна

Фізичне виховання

Історія розвитку легкої атлетики

Методична розробка

Токарчук Василь Іванович

Фізичне виховання

Шахи

Методичні рекомендації для самостійних занять студентів

Тимчук Володимир Іванович

Інформатика та комп’ютерна техніка

Методичні матеріали для залікової роботи

Сидорчук Наталія Ярославівна

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Фреяк Галина Борисівна

Захист Вітчизни

Навчально-методична розробка

Фрасуняк Володимир Іванович

Фізичне виховання

Спортивні та рухливі ігри як основний засіб розвитку фізичних якостей

Методична розробка

Шипітко Борис Іванович

ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» 2022.

Інформаційне видання про навчальний заклад

Павлюк Борис Степанович,

Сопилюк Михайло Васильович,

Книш Ігор Ярославович,

Війтик Юрій Петрович

Профорієнтаційні промо-ролики спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Профорієнтаційний фільм

Пронь

Михайло Богданович

Методика розвитку критичного мислення при вивчення історії

Сучасний навчально-методичний посібник

Петрів

Галина Василівна,

Сопівник

Руслан Васильович

Застосування проектно-ігрових технологій на заняттях дисциплін «Біологія та екологія», «Ботаніка»

 

Сучасний навчально-методичний посібник

 

Сопівник

Любов Йосипівна

Освітній веб-сайт викладача

Інформація з дисциплін «Комп’ютерна електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка», «Технології»

Пронь

Михайло Богданович

Методи вимірювання параметрів навколишнього природнього середовища

Навчальний посібник

Полева

Руслана Михайлівна

Цукровий буряк. Технологія вирощування

Навчальний посібник

 

Коропецький Петро Миколайович

Англійська мова за професійним спрямуванням

«Agronomy»

Навчальний посібник

Лукавецька

Леся

Михайлівна

Українська мова.

Орфографічний посібник-практикум

 

Для студентів І-ІІ курсів

Сагайдак

Ірина

Петрівна

Фінансовий облік

Навчально-методичний посібник

 

Яремчук

Олександра

Миколаївна,

Стрільчук Лариса Василівна

Марусик Марія

Яківна

Шкідники і хвороби технічних культур

 

Навчальний посібник

 

Коропецький Петро Миколайович

Географія

Навчально-методичний посібник

Книш

Ігор Ярославович

Електронна комерція та інтернет-торгівля

 

Навчально-методичний посібник для вивчення  дисципліни «Електронна комерція»

Галайдіда

Ольга

Василівна

Податкова система

Навчально-методичний посібник

 

Попіль

Ольга Михайлівна

Бухгалтерський облік  і звітність у комерційних банках

Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни

 

Жлуховська  Руслана Степанівна

Лексикологія української мови

Практикум для студентів спеціальності 201 «Агрономія»

Юрійчук

Ольга

Василівна

Ринкові дослідження

Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Киверига

Ольга

Юріївна

Німецька мова за професійним спрямуванням

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів економічного відділення

Завінська Ольга Марківна

Фінанси підприємств

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт

Яремчук

Олександра Миколаївна,, Марусик Марія Яківна

Економічний аналіз

Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни

Визнюк

Уляна

Петрівна

Фінанси

 

Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Фінанси»

Сапіжак

Михайло

Володимирович

Принципи роботи  дизельного двигуна

Навчальний відеофільм з дисципліни «Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва»

Гулько Іван

Михайлович

Органічна та біоорганічна хімія

Зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни

 

Перит Валентина

Володимирівна

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

Навчально-методичний посібник  щодо організації самостійної роботи з дисципліни

Фреяк Галина Борисівна

Математика в світі наук

Матеріали студентської науково-дослідницької конференції

Глова  Галина Романівна,

Леоненко Наталія Володимирівна

Поняття про пестициди та їх вплив на навколишнє середовище

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Захист рослин»

 

Коропецький Петро Миколайович

Особливості вирощування овочів у відкритому грунті.

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія вирощування овочевих культур»

для студентів спеціальності

201 «Агрономія»

Червоногріцька Ольга Антонівна

Міжнародний день студента

 

Методична розробка для проведення відкритих виховних заходів для студентів

Тракало Ольга Львівна,

Киверига Ольга Юріївна,

Лукавецька Леся Михайлівна,

Завінська Ольга Марківна

Системне програмування

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни

Міщук Тетяна Віталіївна

Банківські операції

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів спеціальності

072 «Фінанси,банківська справа та страхування»

 

Жлуховська Руслана Степанівна

Плодівництво

Методичні рекомендації по організації співпраці лабораторії «Технологія виробництва плодів та ягід»

З базами практичного навчання при підготовці фахівців

спеціальності

201 «Агрономія»

 

Грицишин Стефанія Федорівна

Комп’ютерні системи та мережі

Методичні рекомендації

для виконання циклу практичних робіт з проектування пасивних комп’ютерних мереж

Гірчак Юрій Леонідович

Базові механізми веб-систем

Навчально-методичний посібник

Червоняк Артур

Михайлович

Агрометеорологія

Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни

для студентів спеціальності

201 «Агрономія»

Башта Ірина Семенівна

Квітникарство

Електронний курс лекцій

для студентів спеціальності

201 «Агрономія»

Радик Алла Василівна,

Андрусик Роман Васильович

Політична економія

Комплекс матеріалів візуального супроводження лекційного матеріалу для здобувачів освіти

спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

 

Сопилюк Михайло Васильович

Соціологія

 

Комплекс навчальних презентацій для візуального супроводження лекційного матеріалу для студентів

спеціальності

071 «Облік і оподаткування»

 

Тракало Ольга Львівна

Мінеральні та органічні добрива

 

Навчально-консультаційний альбом на допомогу студентам агрономічних спеціальностей у вивченні дисципліни «Агрохімія»

Гагалюк Василь Васильович

Основи підприємництва і маркетингу

Інформаційне забезпечення бізнес-планування

Галайдіда Ольга Василівна,

Павлюк Борис Степанович

Виноградарство

Опорні конспекти лекцій з навчальної дисципліни

 

Андрусик Роман Васильович,

Радик Алла  Василівна


: