Search

Їдальня

Їдальня


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Їдальня є структурним підрозділом закладу фахової передвищої освіти, призначеним для організації харчування студентів, працівників і практичної підготовки студентів спеціальностей Виробництво харчової продукції та Ресторанне обслуговування.

1.2 У своїй діяльності їдальня керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора закладу фахової передвищої освіти, а також цим Положенням.

1.3 Харчування сторонніх осіб у їдальні заборонено відповідно до чинного законодавства України.

1.4 Їдальню очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора закладу фахової передвищої освіти з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЇДАЛЬНІ

2.1 Забезпечення повноцінним збалансованим харчуванням студентів та працівників закладу фахової передвищої освіти протягом навчального року відповідно до СанПіН.

2.2 Організація пільгового та дієтичного харчування для студентів, які його потребують (згідно з чинним законодавством).

2.3 Урізноманітнення щоденного меню із включенням у раціон молочних продуктів, фруктів та овочів.

2.4 Забезпечення високої якості приготування їжі та високої культури обслуговування в їдальні.

2.5 Своєчасне забезпечення їдальні продовольчими товарами, необхідними для ведення виробничого і торгового процесу.

2.6 Готування їжі зі свіжих продуктів, утримання посуду, який використовується в організації харчування, в чистоті. Надання можливості медичній сестрі закладу фахової передвищої освіти здійснювати проби їжі.

2.7 Проведення вологого прибирання на кухні та обробки інвентарю належними розчинами згідно із санітарно-гігієнічними вимогами.

2.8 Проходження періодичного та щоденного медичного огляду.

2.9 Організація виставок-продажів кулінарних та інших виробів харчування для студентів і працівників закладу фахової передвищої освіти з метою пропаганди правильного харчування.

2.10 Систематичне ведення обліку і своєчасне представлення обліково- звітної документації про виробничо-господарську діяльність їдальні.

2.11 Дотримання інструкцій з охорони праці.

2.12 Оформлення у залі їдальні куточку споживача відповідно до наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24.06.96 № 349 (зі змінами і доповненнями).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

3.1 Студенти мають дотримуватися правил користування їдальнею.

3.2 Студенти повинні бережливо ставитись до майна їдальні.

3.3 Студенти мають право на якісне обслуговування, а у випадку непорозумінь, вимагати Книгу відгуків і пропозицій.

3.4 Студенти беруть участь у анкетуванні, висловлюють свої поради, по­бажання.

: