Search

Обрати мовуСНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Напрями підготовки та спеціальності


Оновлення навчального процесу – запорука якісної підготовки фахівців

Коледж, як відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України  на протязі останніх років активно реформує свою діяльність: широко впроваджуємо інноваційні інформаційні технології навчання, розвиваємо матеріально-технічну базу, вивчаємо міжнародний досвід  підготовки фахівців. Сьогодні готуємо фахівців, як традиційних для закладів нашого профілю спеціальностей – Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Економіка, так і спеціалістів в галузі Екології, Агрономії, Комп’ютерної  інженерії. Тобто йдемо шляхом розширення освітніх можливостей для молоді та створення умов для кращої адаптації молодих професіоналів на сучасному ринку праці.

 Шифри та назви підготовки фахівців у ВП НУБіП «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

ЗА УЗГОДЖЕНИМ ПЕРЕЛІКОМ 2016 РОКУ 

Галузь знань

Спеціальність /

 Напрям підготовки

 

Ліцензований обсяг

 

до 2015

з 2016

до 2015

з 2016

Денна форма

Заочна ф.н.

0305

 Економіка та підприємництво

07

Управління та адміністрування

5.03050901

 Бухгалтерський облік

071

Облік і оподаткування

60

 

30

0305

 Економіка та підприємництво

07

Управління та адміністрування

5.03050801

 Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

25

 

-

0305

 Економіка та підприємництво

07

Управління та адміністрування

5.03050702

 Комерційна діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25

 

-

0305

 Економіка та підприємництво

05

Соціальні та поведінкові науки

5.03050401

 Економіка підприємства

051

Економіка

25

 

-

0901

 Сільське господарство і лісництво

20

Аграрні науки та продовольство

5.09010103

 Виробництво і переробка продукції рослинництва

201

Агрономія

25

      

       25

0901

 Сільське господарство і лісництво

20

Аграрні науки та продовольство

5.09010102

 Організація і технологія ведення фермерського господарства

201

Агрономія

25

 

25

0401

 Природничі науки

10

Природничі науки

5.04010602

 Прикладна екологія

101

Екологія

25

-

0501

 Інформатика та обчислювальна техніка

12

Інформаційні технології

5.05010201

 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

123

Комп’ютерна інженерія

30

 

-

 

Коледж має добру матеріально-технічну базу: 2 навчальних корпуси загальною площею 11566 кв. м, 2 гуртожитки на 900 місць; 25 лабораторій; 25 кабінетів, 8 комп’ютерних класів, 168 комп’ютерів. До послуг студентів бібліотека з книжковим фондом більше 60 тисяч примірників, електронний читальний зал з базою електронних підручників і посібників, що налічує понад 4 тисячі найменувань, читальний зал на 150 місць в навчальному корпусі і 2 читальних зали в гуртожитках на 40 місць.

 

РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ

Код за ДКУ

Назва професії

Ліцензований обсяг

6113

Квітникар

60

6123

Бджоляр

60

6121

Оператор з ветеринарного оброблення тварин

30

4112

Оператор комп’ютерного набору

90

5220

Продавець продовольчих товарів

30

8131

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А»)

60

8229

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

60

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія «А1»)

25

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

50

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)

50

 

Викладачі нашого коледжу працюють над тим, щоб максимально наблизити рівень теоретичних і практичних знань та навичок, які отримують випускники до потреб реального виробництва. У коледжі працюють 75 штатних викладачів. Серед педагогічних працівників мають: педагогічне звання «Викладач-методист» – 24 особи, педагогічне звання «Старший викладач» – 5 осіб, вищу кваліфікаційну категорію – 46 осіб, почесне звання «Відмінник освіти України» – 16 осіб, почесне звання «Відмінник аграрної освіти та науки» – 1 особа, почесне звання «Заслужений викладач НУБіП України» – 10 осіб. Відбувається оновлення колективу – сьогодні кожний четвертий викладач коледжу віком до 30 років.

Невід’ємними складовими підготовки майбутніх фахівців є поєднання теоретичної і практичної підготовки із залученням студентів до науково-дослідної роботи та вивченням досвіду, як зарубіжних так і вітчизняних товаровиробників. Для вирішення цих завдань налагоджено тісну співпрацю з тими господарствами, де впроваджено новітні технології виробництва: ТзОВ "Бучачагрохлібпром" (керівник П. І. Гадз), ФГ «Макосад» ( Л. Ю. Макаренко), тепличне господарство DF «Агро» (В.В. Гордаш), ТзОВ «Добробут» (М. В. Розлуцький), ТзОВ «Маяк» (В.І. Ландяк), ПП НВФ «Тирас» (В.М. Тишковський) та багато інших. На об’єктах цих та інших господарств і установ студенти проходять практичне навчання, тут ознайомлюються з сучасними технологіями і технікою, системою менеджменту і маркетингу в реальних умовах.

Коледж має угоди з 20 науково-дослідними установами, організаціями та науково-виробничими фірмами згідно яких на колекційно-дослідному полі коледжу, навчально-виробничих лабораторіях рослинництва і плодівництва представниками наших партнерів, фахівцями і викладачами коледжу проводяться спільні дослідження і випробування зернових, овочевих та інших культур. Так студенти отримують практичний досвід для майбутньої професійної діяльності. Маємо також угоди про стратегічне партнерство з 10 університетами та інститутами, де наші випускники можуть продовжити навчання для одержання повної вищої освіти.

Важливим є вивчення і впровадження у навчальну діяльність зарубіжного досвіду. Сьогодні наш коледж співпрацює з польськими навчальними закладами: Спілкою Шкіл рільничих (м. Намислів) та Вроцлавським університетом. Реалізовується програма обміну студентами і викладачами в рамках програми партнерських зв’язків. Цього року на базі коледжу проходили заняття літньої школи за участю польських та українських студентів, в ході занять якої робочою була англійська мова. Десятки студентів коледжу щорічно проходять стажування в Данії, Німеччині та Швейцарії.

Усвідомлюючи відповідальність вимог сучасності, визначаємо для свого колективу основні пріоритети навчальної діяльності: інтенсивне оновлення змісту навчання, залучення роботодавців до реалізації навчального процесу та розвиток академічної мобільності студентів і педагогічних працівників. В коледжі є творче поєднання освітньої та наукової діяльності з метою якісної підготовки висококваліфікованих фахівців. А матеріальні, кадрові та інтелектуальні можливості викладачів нашого коледжу є підтвердженням здатності цього досягти.

 

Михайло Сопилюк,
заступник директора з навчальної роботи 

: