Search

Напрями підготовки та спеціальності


Оновлення навчального процесу – запорука якісної підготовки фахівців

Коледж, як відокремлений структурний підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України на протязі останніх років активно реформує свою діяльність: широко впроваджуємо інноваційні інформаційні технології навчання, розвиваємо матеріально-технічну базу, вивчаємо міжнародний досвід підготовки фахівців. Сьогодні готуємо фахівців, як традиційних для закладів нашого профілю спеціальностей – Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Економіка, так і спеціалістів в галузі Екології, Агрономії, Комп’ютерної інженерії. Тобто йдемо шляхом розширення освітніх можливостей для молоді та створення умов для кращої адаптації молодих професіоналів на сучасному ринку праці.


Документи про оплату


Шифри та назви підготовки фахівців у
ВСП Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України

ЗА УЗГОДЖЕНИМ ПЕРЕЛІКОМ 2016 РОКУ

Галузь знань

Спеціальність /

Напрям підготовки

Ліцензований обсяг

Денна форма

Заочна ф.н.

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

50

40

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

25

-

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25

-

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

25

-

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

50

50

10

Природничі науки

101

Екологія

25

-

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

35

-

Коледж має добру матеріально-технічну базу: 2 навчальних корпуси загальною площею 11566 кв. м, 2 гуртожитки на 900 місць; 25 лабораторій; 25 кабінетів, 8 комп’ютерних класів, 168 комп’ютерів. До послуг студентів бібліотека з книжковим фондом більше 60 тисяч примірників, електронний читальний зал з базою електронних підручників і посібників, що налічує понад 4 тисячі найменувань, читальний зал на 150 місць в навчальному корпусі і 2 читальних зали в гуртожитках на 40 місць.

РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ

Код за ДКУ

Назва професії

Ліцензований обсяг

6113

Квітникар

60

6123

Бджоляр

60

6121

Оператор з ветеринарного оброблення тварин

30

4112

Оператор комп’ютерного набору

90

5220

Продавець продовольчих товарів

30

8131

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А»)

60

8229

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

60

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія «А1»)

25

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

50

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)

50

Викладачі нашого коледжу працюють над тим, щоб максимально наблизити рівень теоретичних і практичних знань та навичок, які отримують випускники до потреб реального виробництва. У коледжі працюють 64 штатних викладачів. Серед педагогічних працівників мають: педагогічне звання «Викладач-методист» – 22 особи, педагогічне звання «Старший викладач» – 4 особи, вищу кваліфікаційну категорію – 46 осіб, почесне звання «Відмінник освіти України» – 13 осіб, почесне звання «Відмінник аграрної освіти та науки» – 1 особа, почесне звання «Заслужений викладач НУБіП України» – 12 осіб. Відбувається оновлення колективу – сьогодні кожний четвертий викладач коледжу віком до 30 років.

Невід’ємними складовими підготовки майбутніх фахівців є поєднання теоретичної і практичної підготовки із залученням студентів до науково-дослідної роботи та вивченням досвіду, як зарубіжних так і вітчизняних товаровиробників. Для вирішення цих завдань налагоджено тісну співпрацю з тими господарствами, де впроваджено новітні технології виробництва: ТзОВ "Бучачагрохлібпром" (керівник П. І. Гадз), ФГ «Макосад» ( Л. Ю. Макаренко), тепличне господарство DF «Агро» (В.В. Гордаш), ТзОВ «Добробут» (М. В. Розлуцький), ТзОВ «Маяк» (В.І. Ландяк), ПП НВФ «Тирас» (В.М. Тишковський) та багато інших. На об’єктах цих та інших господарств і установ студенти проходять практичне навчання, тут ознайомлюються з сучасними технологіями і технікою, системою менеджменту і маркетингу в реальних умовах.

Коледж має угоди з 20 науково-дослідними установами, організаціями та науково-виробничими фірмами згідно яких на колекційно-дослідному полі коледжу, навчально-виробничих лабораторіях рослинництва і плодівництва представниками наших партнерів, фахівцями і викладачами коледжу проводяться спільні дослідження і випробування зернових, овочевих та інших культур. Так студенти отримують практичний досвід для майбутньої професійної діяльності. Маємо також угоди про стратегічне партнерство з 10 університетами та інститутами, де наші випускники можуть продовжити навчання для одержання повної вищої освіти.

Важливим є вивчення і впровадження у навчальну діяльність зарубіжного досвіду. Сьогодні наш коледж співпрацює з польськими навчальними закладами: Спілкою Шкіл рільничих (м. Намислів) та Вроцлавським університетом. Реалізовується програма обміну студентами і викладачами в рамках програми партнерських зв’язків. Цього року на базі коледжу проходили заняття літньої школи за участю польських та українських студентів, в ході занять якої робочою була англійська мова. Десятки студентів коледжу щорічно проходять стажування в Данії, Німеччині та Швейцарії.

Усвідомлюючи відповідальність вимог сучасності, визначаємо для свого колективу основні пріоритети навчальної діяльності: інтенсивне оновлення змісту навчання, залучення роботодавців до реалізації навчального процесу та розвиток академічної мобільності студентів і педагогічних працівників. В коледжі є творче поєднання освітньої та наукової діяльності з метою якісної підготовки висококваліфікованих фахівців. А матеріальні, кадрові та інтелектуальні можливості викладачів нашого коледжу є підтвердженням здатності цього досягти.


Михайло Сопилюк,
заступник директора з навчальної роботи

: