Search

Науково-дослідна та пошукова робота

Науково-дослідна та пошукова робота


Настирність і поступ в труді і творінні,
З ланів придністровських плоди запашні
Несуть крізь віки у новітні поріддя
Твої, Україно, вже доньки й сини.

Василь Дрозд


Сьогодні викладачами коледжу інтенсивно проводиться дослідно-пошукова робота. Саме це є запорукою успішного становлення майбутнього фахівця на ринку праці. Успіх цієї роботи у значній мірі залежить від співпраці кожного викладача із різного виду виробничими об’єктами.

Колектив коледжу налагодив співпрацю із багатьма науково-дослідними інститутами та селекційними компаніями. У телекомунікаційній сфері співпраця здійснюється із компаніями Інтернет сервіс провайдерами та операторами зв’язку. Сервісні центри з ремонту комп’ютерної, оргтехніки та друкувально-копіювальної техніки також є у пріоритеті проведення технологічних та виробничих практик.

Співпраця із даними об’єктами полягає у спільному виробництві продуктів, наданні послуг або здійсненні апробаційних заходів. Це дає можливість викладачам та студентам коледжу отримати результати конкретних дослідів, які згодом виливаються на сторінки збірників тез доповідей різних науково-практичних конференцій.

Значну роль у посиленні практичної спрямованості освітнього процесу відіграє тісна співпраця викладачів коледжу із роботодавцями, керівниками баз виробничих практик аграрного, інформатизаційного, екологічного та економічного напрямків, які залучаються до участі у науково-практичних конференціях, проведенні різних видів практик у господарствах, проведенні навчальних екскурсій, оновленні матеріальної бази коледжу:

  • компанія «Тирас», з якою співпрацюютьвикладачі циклу агрономічних дисциплін Червоногріцька О.А., Глова В.С., Андрусик Р.В. та Романович Я.В., у плані сортовивченнярізних овочевих та зернових культур;
  • компанія «Агросем», з якою співпрацюють викладачі Андрусик Р.В., Андрусик П.Р. та Романович Я.В. Викладач коледжу, за сумісництвом, Сеник І.І. є представником від даної компанії, який сприяє у проведенні практичних занять із сучасними засобами дослідження стану полів та ряду інших цікавих елементів.

  • компанія «Аргоком», з якою співпрацюють викладачі Гірчак Ю. Л., Червоняк А.М. та Зубик І.М. Співпраця полягає в апробації різного типу новітнього обладнання, яке застосовується для будівництва комп’ютерних мереж, монтажі структурованих кабельних систем, проектуванні та будівництві безшовних роумінгових Wi-Fi мереж тощо.
  • регіональний навчально-практичний центр Борщівського агротехнічого коледжу, з яким мають співпрацю викладач Гулько І.М. та майстри виробничого навчання Черничук В.М., Пасічник І.Б., що виражається у проведенні навчальної практики «Тракторист-машиніст» на їх базі.

Цієї осені закладено ряд дослідів агрономічного спрямування та запроваджено ряд ІТ-систем, платформ та іншого виду інформаційних систем для якісного провадження навчального процесу у дистанційному режимі. Викладачі циклової комісії комп’ютерно-інженерних дисциплін продовжують працювати над написанням технічних завдань із подальшими планами їх реалізації для пошуку якісних управлінських рішень щодо покращення освітнього процесу в цілому.

Так, цієї осені було закладено дослід з випробування добрив «Живиця» на дослідній ділянці демо-поля спільно із ТОВ «Інноваційне товариство ІНВЕП», директор Аніськовцев Олександр Вікторович. Заплановані на 2021 рік два чи три листові внесення гумату калію і монохелатів цинку, міді, бору та молібдену по озимих мають дати приріст кількості й якості майбутньому врожаю зернових колосових. Співпрацюють із підприємством викладачі коледжу Гагалюк В.В. та Романович Я.В. Беруть участь у проведенні дослідів студенти агрономічного відділення 2, 3 та 4 курсів. Також було посіяно 5 нових сортів румунської селекції: Атлон, Катаріна, Трубліон, Центуріон, Фелікс. Насіннєвий матеріал надала компанія Saaten-Union, директор Рязановський Міхаель.

У сфері ІТ-технологій викладачі за участю студентів, спільно із компанією-провайдером Argocom, директор Бурак Дмитро Васильович, провели апробацію Unifi-пристроїв під час будівництва структурованих кабельних систем у школі села Драчинці Кіцманського району Чернівецької області. Безшовний роумінговий зв’язок продемонстрував високу якість безпровідної технології. Результати роботи були підсумовані статтею на науково-практичній конференції, яку підготував студент випускного курсу Лазар Олег. Даний дослід він використав і для написання дипломного проекту, керівник викладач Гірчак Юрій Леонідович.

На сьогодні, в окремих викладачів коледжу уже завершилась робота над дослідами, пошуковими роботами, експериментами, різними апробаційними заходами тощо. Дана співпраця проводилась в рамках договору про стратегічне партнерство та додатком до нього – програмою співпраці, учасниками якої є наші викладачі та представники компаній в різних галузях та сферах діяльності. Після завершення цього, викладачі та їх партнерські компанії, які брали участь у вищеперелічених заходах, оформляють відповідні акти, звіти, протоколи та інші документи. Це є заключним етапом проведення такої роботи. Також викладачі та окремі представники підприємства готують доповіді на підсумкові науково-практичні конференції, які проводяться в коледжі щороку на весні, коректують та удосконалюють концепції діяльності лабораторій, при яких вони працюють.

Так, викладач, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії комп’ютерно-інженерних дисциплін, Гірчак Юрій Леонідович, завершив проект із розробки проекту пасивної оптичної мережі населеного пункту.

Карта з елементами мережі

В ході виконання даного проекту було розроблено нову методику створення структурно-логічних схем сегментів оптичних пасивних мереж, спільно із студентами коледжу та викладачами програмування було розроблено прикладне програмне забезпечення «PON», яке автоматизовано проектує оптичний бюджет сегменту мережі та створю структурно-логічну схему для карти із прив’язкою до місцевості.

Вигляд створеної програми «PON» для проектування мереж

Спільно із фахівцями компанії оператора зв’язку, викладач оформив звіт з проведеної роботи, залучив до його написання студентів випускного курсу, вніс відповідні корективи в робочу програму дисципліни «Комп’ютерні системи і мережі». Отримані результати, які вже сьогодні застосовуються на практиці компанією оператором зв’язку, будуть використовуватись при розробці наочних стендів у лабораторіях коледжу та при написанні студентами дипломних проектів.

Інформатизація освіти передбачає впровадження нових засобів, методів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців, створення та використання потужних, простих у роботі інтернет-технологій і засобів електронного навчання. Згідно проекту Червоняка Артура Михайловича, викладача вищої категорії, завідувача лабораторії інформаційних систем і технічних засобів навчання, у ВСП Заліщицький ФК імені Є. Храпливого НУБіП України завершились основні етапи розгортання платформи G Suite for Education. Для забезпечення дистанційної форми навчання студентів в умовах пандемії і створення єдиного інформаційного середовища навчального закладу, педагогічні працівники та адміністрація навчального закладу перейшли на використання корпоративного пакету хмарних сервісів Google – G Suite for Education (Зараз Google Workspace) та проведено необхідний комплекс робіт,.

G Suite for Education – це набір корпоративних додатків, які надаються компанією Google безкоштовно для освітніх установ в рамках обраного освітнім закладом домену. До пакету входять 14 основних сервіси Google Workspace, серед яких навчальна платформа Google Клас, та 57 додаткових сервісів Google, а також система управління доменом Google Workspace – Консоль адміністратора.

Співпрацю нашого навчального закладу з компанією Google та процес реалізації проекту розпочато ще у березні 2020 року, а вже у вересні було прийнято рішення дирекції коледжу щодо впровадження системи G Suite for Education як єдиної платформи для навчання, і на сьогодні це потужне хмарне середовище з безліччю класів, груп, організаційних підрозділів та інструментів для дистанційної роботи і навчання ефективно використовується нашими студентами й викладачами. В даній системі зареєстровано всіх викладачів і студентів, а також інших працівників коледжу, відповідно до організаційних підрозділів закладу. Основою для проведення онлайн-занять став додаток Google-Клас, який дозволяє викладачам зручно публікувати навчальні матеріали і завдання для студентів та організовувати відеоконференції засобами Google-Meet. Викладачі мають змогу вести електронні журнали та імпортувати оцінки з тестів, розроблених в середовищі Google-форм. В структурі класів також створено Наглядову комісію для здійснення постійного моніторингу якості проведення занять. Ефективно використовується корпоративна версія додатку Google-Диск, зокрема на спільних дисках організовано електронну бібліотеку навчальних підручників та матеріалів, доступ до яких мають виключно зареєстровані користувачі коледжу. Завдяки плідному результату даного проекту навчальний заклад залишається в тренді з використання інноваційних інтернет-технологій, а також з`явилось багато нових перспективних напрямів, щодо вдосконалення ІТ-інфраструктури коледжу.

Важливою ділянкою діяльності викладачів-агрономів та спеціалістів навчально-дослідного господарства коледжу є співпраця з науковцями, агрофірмами в питаннях проведення науково-дослідної роботи, мета якої – підготовка висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв та удосконалення технології вирощування сільськогосподарських культур. Саме таким дослідом займались викладачі коледжу Гагалюк Василь Васильович та Романович Ярослав Васильович.

В рамках укладеного договору між Відокремленим структурним підрозділом «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України» та ТОВ «Інноваційне товариство «ІНВЕП» було проведено ряд заходів з дослідження застосування лінійки добрива «ЖИВИЦЯ», наданої партнерами.

З участю супервайзера Лінійки Добрива «ЖИВИЦЯ» ТОВ «Інноваційне товариство «ІНВЕП» та фахівців коледжу впродовж усього досліду було проведено ряд оглядів стану посівів озимої пшениці на контрольному (без добрив) та варіанті з добривами.

За результатами обстеження розроблено рекомендації щодо застосування добрив «Живиця», а також захисту посівів від бурʼянів та хвороб.

Відповідно до програми дій щодо застосування добрив «Живиця», враховуючи результати обстежень посівів, 21 квітня 2021 року здійснено перше позакореневе підживлення Добривами ЖИВИЦЯ Гумат Калію (фітопремікси) і Хелат-Цинк в нормах 0,5 л/га та 1,0 л/га відповідно при витраті робочого розчину 200 л/га.

Внесення добрив проведено оприскувачем ОП – 2000 в агрегаті з трактором МТЗ – 82.

До проведення робіт на дослідному полі активно долучаються студенти спеціальності «Агрономія» - члени агрохімічного гуртка.

В кінці досліду було складено акт застоcування Добрива «ЖИВИЦЯ» як мікродобрива і регулятора росту рослин у технології вирощування Пшениці озимої на Демо-полі ВСП Заліщицький ФК імені Є. Храпливого НУБІП України, в якому описано всі особливості застосування добрив лінійки «Живиця», зроблено висновки про ефективність даного добрива та надано пропозиції щодо удосконалення технологічних процесів для досягнення ще більшої якості виробництва, а відповідно отримання кращих показників урожайності.

: