Search

Структурні підрозділи

Структурні підрозділи


Структура коледжу визначається директором, за погодженням з НУБіП України та відповідно до Положення про державний вищий заклад освіти й головних завдань діяльності Коледжу.


Навчально-виробниче господарство

Адміністративно-господарська частина

Інформаційно-комп`ютерний центр

Бухгалтерія

Бібліотека

Гуртожитки

Їдальня


Структурними підрозділами коледжу є:

 • відділення – це структурний підрозділ, що об΄єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. навчальні кабінети та лабораторії;
 • науково-навчально виробничі профільні лабораторії;
 • циклові комісії, які створюються для проведення виховної, навчальної і методичної роботи з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.
 • лабораторія передового досвіду та методичної діяльності;
 • бібліотека;
 • методично-видавничий центр;
 • громадсько-культурний комплекс;
 • оздоровчо-спортивний комплекс;
 • науково-навчально-госпрозрахункові підрозділи;
 • адміністративно-господарська частина;
 • навчально-інформаційний комп’ютерний центр;
 • відділ виробничого навчання та науково-навчально-виробничої діяльності;
 • студентська їдальня;
 • фінансово-економічна служба з бухгалтерією.

Інші підрозділи створюються в установленому порядку для виконання статутних завдань коледжу і діють на підставі відповідних положень.

Коледж має право, за погодженням з НУБіП України, створювати, ліквідовувати і реорганізовувати свої функціональні структурні підрозділи.

: