Search

Обрати мовуНормативна базаВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» – сучасний навчальний заклад, в якому органічно поєднуються навчально-виховна робота, виробнича і наукова діяльність.

Коледж є вищим навчальним закладом, акредитованим за І та ІІ рівнями, і відповідно до одержаних ліцензій, здійснює підготовку фахівців по трьох напрямах підготовки за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст» і «Бакалавр» по 10 спеціальностях.

У коледжі працює 92 викладачі, з них 88 – штатних, 4 – за сумісництвом; у складі педагогічного колективу – 3 кандидати наук, 16 викладачів нагороджені знаком «Відмінник освіти України», 11 - знаком «Відмінник аграрної освіти України», 9 викладачам присвоєно звання "Заслужений педагогічний працівник НУБіП України". Викладачі коледжу об’єднані в предметні циклові комісії. Коледж має 45 навчальних кабінети і лабораторії. Діє шість спеціалізованих комп’ютерних кабінетів і лабораторій. До послуг студентів коледжу – велика бібліотека, книжковий фонд якої налічує 60 тисяч примірників навчальної, методичної, науково-популярної та художньої літератури і 70 найменувань періодичних видань.

: