Search

Обрати мовуОпанування сучасними засобами автоматизації-вимога часу

Опанування сучасними засобами автоматизації-вимога часу

12 лютого на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась III Всеукраїнська науково-практична конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом».

Дана конференція надає можливість представникам освітніх закладів різних рівнів акредитації з усієї України ознайомитися з новими інформаційними технологіями, обмінятися практичним досвідом їх викладання та застосування в підготовці фахівців, розширити шляхи співпраці з членами Спілки автомати- заторів бізнесу для реалізації спільних освітніх та дослідницьких проектів.

На сьогодні більше 300 вищих навчальних закладів України проводять навчання студентів з використанням систем автоматизації бізнесу. Програмні продукти та технології систем автоматизації бізнесу широко використовуються в навчальній, науковій, адміністративній діяльності, для автоматизації управління та обліку навчальних закладів всіх рівнів. Серед багатьох навчальних закладів України і ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» має великий досвід ефективного використання програмних продуктів для автоматизації навчального процесу.

На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм з автоматизації бухгалтерського обліку: "BAS Комплексне управління підприємством"; "1С:Підприємство", "Парус-Підприємство", "Інфо-бухгалтер", "Инфін-Бухгалтерія", "Фінансовий аналіз" компанії "Інтелект-Сервіс", "АУБІ", "ABACUS Professional", "БЕСТ", "СуперМенеджер", "Фоліо", "БОСС" та інші.

"BAS Бухгалтерія" є готовим інструментом для вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Слід відзначити, що впровадження в навчальний процес інформаційних систем і технологій в обліку на базі певного прикладного рішення є досить позитивним і необхідним явищем В процесі навчання студенти одержують потрібні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій в обліку, вивчають теорію економічної інформації, види діючих інформаційних систем, комп'ютерні технології оброблення економічної інформації, створення і впровадження інформаційних систем нового покоління – системи підтримки прийняття ефективних управлінських рішень. Під час практичних занять студенти вчаться працювати з автоматизованою формою обліку та відображають в ній відповідні операції віртуального підприємства, виконуючи наскрізні завдання за квартал та складають форми фінансової звітності.

Н.В. Леоненко, викладач коледжу

: