Search

Обрати мовуМатематика – основа підготовки спеціалістів

Математика – основа підготовки спеціалістів

2020 - 2021 н.р. Президентським Указом оголошено Роком математичної освіти в Україні.

Тому цілком справедливо, що серед дисциплін, по яких проходять вступні іспити до навчального закладу, є саме математика. Вона є основою для багатьох прикладних навчальних предметів, які входять до навчальних планів підготовки по спеціальностях в коледжі.

Іспити з математики складали вступники на спеціальності: «Облік і оподаткування», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Агрономія», «Екологія», «Комп'ютерна інженерія».

В місяці, які передували вступній кампанії, викладачами математики коледжу було організовано безкоштовні консультаційні заняття для абітурієнтів. Декілька занять було проведено в аудиторіях навчального закладу, а з початком оголошеного карантину цей процес відбувався в дистанційному режиму. Консультації проводились з використанням платформи Zoom. Більшість абітурієнтів проявили зацікавленість запропонованими консультаціями і були активними співучасниками проведених занять, ведучи активний діалог з керівниками занять. Хорошим елементом підготовки до вступних іспитів став підготовлений та виданий викладачами математики коледжу під керівництвом Г.Р.Глови збірник завдань до вступних іспитів з математики. В результаті абітурієнти продемонстрували хороші знання.

Юрій Війтик

P.S. Приймальна комісія коледжу продовжує також реєстрацію документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти, випускників професійно-технічних училищ, ліцеїв та коледжів для навчання за скороченим терміном на освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями 051 «Економіка», 052 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 123 «Комп'ютерна інженерія», 201 «Агрономія».

: