Search

Студенти заочної форми навчання успішно склали кваліфікаційний іспит

Студенти заочної форми навчання успішно склали кваліфікаційний іспит

У  Заліщицькому фаховому коледжі ім. Є. Храпливого проходили комплексні кваліфікаційні іспити здобувачів освіти заочної форми навчання спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Агрономія»

Для проведення іспитів були створені комісії у складі досвідчених викладачів коледжу Стрільчук Л.В., Яремчук О.М., Хомів Н.Й. Головою комісії була Бойко Оксана Миколаївна – головний спеціаліст – бухгалтер відділу з питань надання соціальних послуг Заліщицької міської ради (спеціальність «Облік і агрономія») та Гагалюка В.В., Романовича Я.В., Фреяк Г.Б. Головою комісії був Долотко Микола Михайлович – директор ПОП «Золота нива».

Наказом директора до складання комплексних кваліфікаційних іспитів були допущені здобувачі освіти, які виконали навчальний план.         

Комплексність кваліфікаційних випробувань дала можливість оцінити знання, сформованість умінь та навичок, якими повинен володіти випускник освітнього закладу з кваліфікаціями «фаховий молодший бакалавр» та «молодший спеціаліст». Представлені варіанти завдань із дисциплін, які виносилися на іспити, були розроблені за принципом максимальної наближеності до типових завдань діяльності та виробничих функцій, що будуть виконуватись фахівцем на практиці. При вирішенні завдань студенти продемонстрували вміння аналізувати діяльність організацій, розробляти стратегічні напрямки розвитку підприємства, поєднувати всі види ресурсів та організовувати колектив до реалізації визначеної місії.

З успішним складанням комплексних кваліфікаційних іспитів студентів привітав директор коледжу Борис Степанович Павлюк, який побажав випускникам не зупинятися на досягнутому, а продовжувати навчання у Національному університеті біоресурсів і природокористування України в Києві, а також іти по житті з надією й вірою в їх плідну працю на благо України, її сьогодення й майбуття.

Наталія ХОМІВ

: