Search

Проведено засідання методичної ради коледжу

Проведено засідання методичної ради коледжу

На черговому засіданні методичної ради коледжу обговорені наступні питання порядку денного:

  1. Результати проведення контрольних робіт і замірів залишкових знань студентів із загальноосвітніх дисциплін;
  2. Про стан підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу у 2023 році;
  3. Результати моніторингу роботи викладачів спеціальних дисциплін щодо підвищення якості освітнього процесу з підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка».

     

З першого питання порядку денного учасників засідання інформували завідувачі відділень: технологічного – Роман Андрусик та економічного – Лариса Стрільчук. У їхніх виступах було детально проаналізовано результати проведення контрольних робіт і замірів залишкових знань студентів із загальноосвітніх дисциплін в розрізі предметів та дисциплін. Виступи ілюструвались зведеними статистичними даними та супроводжувались коментарями щодо виконаних робіт.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, взявши участь в обговоренні цього питання, відзначив, що проведення контрольних робіт має на меті не тільки виявлення рівня залишкових знань студентів, а є однією із складових нашої внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Михайло Васильович проаналізував загальні показники та розбіжності з атестаційними оцінками, підкресливши, що вони відображають позитивні результати, але є нюанси, на які слід звернути увагу. Було також сказано про необхідність мати систематизовані матеріали при акредитації спеціальностей з метою аналізу вивчення загальноосвітніх дисциплін. Він також підкреслив необхідність розгляду результатів проведення контрольних робіт і замірів залишкових знань студентів із загальноосвітніх дисциплін на засіданнях циклових комісій. В ході обговорення цього питання було вирішено на засіданнях циклових комісій розробити заходи по удосконаленню роботи.

Ольга Слободян, методист коледжу інформувала учасників засідання методичної ради про стан підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу у 2023 році. Виступ було ілюстровано зведеними даними на екрані.

Лариса Стрільчук, завідувачка економічним відділенням повідомила про результати моніторингу роботи викладачів спеціальних дисциплін щодо підвищення якості освітнього процесу з підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка».

При висвітленні цього питання в доповіді увага була зосереджена на таких розділах:

  1. Забезпечення освітнього процесу зі спеціальності 051 «Економіка» нормативними документами;
  2. Якість кадрового забезпечення;
  3. Методи та форми навчання;
  4. Формування контингенту здобувачів фахової передвищої освіти;
  5. Визначення результатів навчання.

Олександр Холодило, голова циклової комісії економічних та комерційних дисциплін, виступив співдоповідачем з цього питання. Він відзначив, що проводячи моніторинг роботи викладачів спеціальних дисциплін щодо підвищення якості освітнього процесу з підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка», було проаналізовано роботу ряду викладачів по різних напрямах. Вивчено й перелік засобів, методів та прийомів, які використовуються при підготовці фахівців цієї спеціальності. Відзначено, що щороку викладачі зі студентами беруть участь в різних міжнародних, всеукраїнських, внутрішньоколеджівських конференціях та предметних тижнях. Зважаючи на важливість виробничої практики при підготовці фахівців, були перераховані підприємства, з якими укладено договори, та в яких проходять практику майбутні фахівці даної спеціальності. Завершуючи виступ, Олександр Іванович відзначив, що фахове формування економічної генерації є важливим завданням циклової комісії.

Борис Павлюк, директор коледжу, взяв активну участь в обговоренні всіх питань порядку денного, висловлюючи свої міркування, які спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу та якості підготовки фахівців.

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.

Юрій ВІЙТИК

 

 

 

: