Search

Проведено відкриті заняття

В цикловій комісії гуманітарних та

соціально-економічних дисциплін

Проведено відкриті заняття

Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів. Сьогодні неможливо озброїти студентів коледжів всіма знаннями, вміннями і навичками, котрі їм будуть необхідні для подальшої роботи. Але навчити їх самостійно оволодівати необхідними знаннями, формувати активних, творчих людей - актуальне завдання.

Тому проведення відкритих занять викликає у студентів зацікавленість предметом, виховує в них бажання вчитися, уміння відстоювати власну думку, розвиває ділові якості, критичне мислення до себе, до своїх можливостей, допомагає у визначенні цілей на майбутнє, мотивує їхню подальшу навчальну діяльність.

Саме з такою метою нещодавно викладачі циклової комісії Віра Гойман, Галина Петрів та Ольга Юрійчук провели показові заняття з української літератури та історії України.

Зокрема, Віра Гойман та Галина Петрів для інтегрованого заняття обралитему «Українська літератури за межами України (до 1939 р).

Богдан-Ігор Антонич. «Зелена євангелія», «Різдво», «Коляда».

Метою заняття булоповторення та закріплення вивченогоматеріалу з історії України I пол. ХХ ст., що стосувався історії Лемківського краю; здійснення огляду літератури Західної України до 1939 року; ознайомлення з життєвим і творчим шляхом Б.-І. Антонича, специфікою його світосприйняття та поезій «Зелена євангелія», «Різдво», «Коляда»; поглиблення знань студентів про міфологізм та асоціативність.

Розпочалося заняття із лемківської пісні « Ой верше, мій верше» у виконанні Квітки Цісик. На карті сучасної України не знайдемо Лемківщини, бо її там немає. А народ, який жив обабіч Карпат до 1947 р., називався лемками. Ніщо не вплинуло на їхню самобутність, навіть полонізація. Трагічна доля випала лемківському краєві та його мешканцям. Так історично склалося, що частина людей, які відчували себе українцями, мислили, говорили українською мовою, опинилися у складі інших держав.

Засвоєння нового навчального матеріалу розпочалося із знайомства з історією лемківського краю, малою Батьківщиною Богдана-Ігора Антонича, визначення умов, в яких формувалася література на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. Студенти разом з викладачем історії пригадали, якою була політика польського уряду на території України, як розвивалась тут економіка, культура, охарактеризували сутність понять «осадництво», «пацифікація», «депортація», операція «Вісла». На цьому етапі заняття були використані такі методи навчання: фронтальна бесіда, робота з картою, перегляд історичного відеоролика, розповіді студентів про родичів-переселенців.

А далі присутні стали учасниками віртуальної екскурсії сторінками життя уродженця Лемківщини Богдана-Ігоря Антонича, яку здійснили студенти 25–ФП групи Валентино Бурлака, Сніжана Залуцька, Тарас Прокіпчук, Христина Димушко. Бо, як писав поет: «Мої пісні – над рікою часу калиновий міст. Я – закоханий в життя прочанин». За допомогою творчих груп та їхніх лідерів Віталії Завади та Анни Коржевської, які працювали над вивченням творчості митця, виразного читання поезій Настею Купчак, запису колядки «Народився Бог на санях» у виконанні Оксани Дудяк, всі напилися сонця і краси з пречудових віршів «Зелена євангелія», «Різдво», «Коляда», які кожним рядком невтомно стукають у нашу душу, не просять, а вимагають любити багатобарвну землю, поклонятися їй, бачити красу в усьому.

У процесі вивчення  нового матеріалу, з метою ознайомлення студентів з історичними умовами розвитку української літератури в Західній Україні до 1939 р., життєвим і творчим шляхом поета, визначення провідних мотивів його поезій та усвідомлення ідейно-художнього змісту творів, сюрреалістичних і символістських тенденцій в них.

Розвитку в студентів навичок виразного, вдумливого читання поезій та вдосконаленню навичок аналізу поетичних творів, уміння висловлювати власні міркування  з приводу художніх особливостей поезії митця, сприяло  використання викладачем різноманітних методів навчання: евристична бесіда, «Асоціативний кущ», «Я - дослідник», «Незакінчене речення із цитатами із творів Богдана-Ігоря Антонина». Приємно усвідомлювати, що студенти на завершення заняття прийшли до висновку: «Нашому поколінню варто взяти за гасло слова Антонича:«Цвісти й горіти, в пустку світу з красою йти, щоб краще жити»».

Ольга Юрійчук провела заняття– дослідження у 21 групі на тему «Іван Багряний. Роман «Тигролови» . Студенти надзвичайно цікаво давали змістовні відповіді на питання, які стосувалися роману Багряного «Тигролови», про те, що ми завжди маємо бути людьми. Бричка Денис та Савчук Роман інсценізували уривок з роману: розмову між Медвиним і Григорієм Многогрішним. Оксана Копичинська талановито показала , як Наталка, героїня твору, щиро і віддано кохає свого нареченого.

Обидва заняття відбулися динамічно та продуктивно, поставлена мета досягнута. Зміст повністю відповідав вимогам робочої програми навчальної дисципліни та меті занять. Галина Василівна, Віра Іванівна, Ольга Василівна вміло  використали мультимедійні засоби навчання, наочні посібники, роздатковий матеріал.

Позитивне враження справили наступні аспекти організації та проведення відкритих занятть: педагогічна доцільність вибору методів навчання, використання прийомів, що забезпечують як активізацію студентів, розвиток критичного мислення слухачів, здійснення диференційованого підходу до груп, вміння володіти аудиторією, шляхи виходу із проблемних ситуацій; системність, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених питань, переконливість і ефективність наведених фактів, прикладів, їх теоретичне узагальнення та висновки. Активність студентів прослідковувалась протягом обох занять.

Ірина САГАЙДАК, голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

: