Search

Відкрите заняття з дисципліни «Інженерна та комп`ютерна графіка»

Відкрите заняття з дисципліни

«Інженерна та комп`ютерна графіка»


Актуальним завданням сьогодення є застосування інноваційних технологій і розробок в повсякденному житті з метою покращення як умов існування людства, так і задля зменшення затрат енергоресурсів, матеріалів та часу при виготовленні різноманітних виробів. Одним з перспективних шляхів вирішення такого нагального завдання є впровадження останніх досягнень в галузі адитивних технологій в різні сфери людського життя.

Робота сучасного фахівця вимагає підготовки та оволодіння великою кількістю новітнього обладнання. Студенти навчаються створювати та втілювати в реальність нові ідеї на курсовому та дипломному проєктуванні, навчальних практиках і звісно навчальних заняттях.

Днями викладач ВСП «ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» Артур Червоняк провів відкрите заняття з дисципліни «Інженерна та комп`ютерна графіка» на тему «Технології адитивного виробництва. 3D-друк».

У формі комбінованої лекції, з використанням презентації та відео здійснено ознайомлення студентів із адитивними технологіями.

Для наочного засвоєння матеріалу було проведено підготовку моделі до друку, її обробку в слайсері, та виконано демонстративний 3D-друк на принтері.

В якості 3D-моделі для друку було вибрано державну символіку – Герб України.

 

На занятті викладач продемонстрував ряд сучасних різноманітних методів навчання. В ході роботи було використано сучасне апаратне – 3D-принтер Tronxy 3D-printer P802M, ноутбук Lenovo x240, LED-телевізор Grunhelm Q55U701-GA11V, IP-камера D-Link DCS-930L, акустична система F&D SPS-600, цифровий термометр DT9208A з виносним датчиком температури від -40 до 1000 °С, персональні комп'ютери HP на базі процесорів Intel Core i5, безпровідний пристрій для проведення презентацій Logitech Wireless Presenter R400, гаджети та програмне забезпечення:

  • Repetier-Host — програма для 3D-друку;
  • Cura — це програма для нарізки з відкритим кодом для 3D-принтерів;
  • AutoCAD — дво- і тривимірна система автоматизованого проектування і креслення розроблена компанією Autodesk;
  • OBS Studio — програма для запису відео і потокового мовлення.

Відкрите заняття проведено з використанням навчальних платформ та сервісів: пакету спеціалізованого хмарного програмного забезпечення й інструментів для спільної роботи Google Workspace for Education, навчального середовища Google Classroom, ігрової навчальної платформи Kahoot, інтерактивного сервісу для проведення тестування студентів Classtime та додатку для проведення опитування Google Forms.

Акцентувалась увага на міжпредметних зв'язках, актуальності отриманих вмінь для подальшого навчання та роботи за фахом.

Для перевірки залишкових знань, закріплення нового матеріалу і контролю знань проведено фронтальне опитування та інтелектуальну гру для студентів у сервісі Kahoot!

Проведена лекція дала змогу студентам на занятті побачити стрімкий розвиток адитивних технологій та 3D-друку, його можливості і користь, а також наочно спостерігати за принципом роботи 3D-принтера.

Викладачі коледжу дбають про високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні технології для навчання та виховання студентів. Важливими завданнями є виховання інформаційної культури як складової світогляду студентів, розвиток їх алгоритмічного мислення, ознайомлення з можливостями і застосуванням комп`ютерних технологій та сучасного обладнання, адже технічна освіта – запорука майбутнього.


Заступник директора з навчальної роботи Михайло СОПИЛЮК,

Методист коледжу Ольга СЛОБОДЯН 

: