Search

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОЛОГІЯ»

Сесія, сесія…

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОЛОГІЯ»

Курсова робота з дисципліни «Екологічна експертиза» - це самостійно виконане дослідження певної теми.

Метою виконання роботи є поглиблення комплексу знань студентів щодо оцінки ролі екологічної експертизи у забезпеченні охорони навколишнього середовища, розвиток вміння працювати з науковими текстами, робити висновки, узагальнення, удосконалення навичок і вмінь проводити роботу з екологічної експертизи, використовувати знання законів України.

У процесі підготовки курсової роботи студент здобуває навички, які стануть йому у нагоді протягом усього життя: самостійність суджень, уміння концентруватися.

Відбувся захист курсових робіт студентів IV курсу 41-Е групи у присутності комісії у складі:

заступника директора з навчальної роботи - Михайла Сопилюка – голови комісії;

- членів комісії:

завідувача технологічного відділення Романа Андрусика,

викладача дисципліни «Екологічна експертиза» Руслани Полевої.

Кожен студент групи доповідав про зміст виконаної роботи, давав відповіді на запитання.

Захист курсових робіт має велике значення, оскільки дає студентам досвід публічних виступів. Окрім того, захищаючи курсову роботу, студент вчиться всебічно обґрунтовувати запропоновані шляхи розв'язання екологічних проблем.

Бажаємо студентам наполегливості та наснаги в оволодінні професійними якостями фахівця у сфері екології.

Руслана Полева,

викладач дисципліни «Екологічна експертиза»

: