Search

Практична математика

Тиждень математики в коледжі


Практична математика


Однією з найважливіших у світі наук є математика. Ми живемо і дихаємо математичними формулами. Ще в глибоку давнину говорили, що «математика — найважливіша з наук», але тоді вчені навіть гадки не мали, наскільки вони мають рацію. Століттями формувалось безліч фраз, які описують цю науку. Блез Паскаль писав: «Математика настільки серйозний предмет, що не треба пропускати можливості зробити його цікавішим».

Роль математики у сучасному світі, у практичній діяльності людини настільки значна, що наш час називають епохою математичних знань. Але, для того, щоб математика і надалі залишалася засобом дослідження нових явищ, вона повинна систематично розвиватися. Для цього абсолютно необхідним є приплив у науку молодих сил, які здатні розвивати нові ідеї.

З метою популяризації та активізації вивчення математики, розвитку математичних здібностей студентів у коледжі в рамках Тижня математики було проведено науково-дослідницьку конференцію «Практична математика».

Практична математика — це галузь математики, яка вивчає математичні методи і техніки, що застосовуються для розв'язання конкретних завдань та проблем у різних сферах життя, таких як фізика, інженерія, економіка, комп'ютерні науки та інші. Вона допомагає застосовувати математику для реальних ситуацій.

Конференцію урочисто відкрив заступник директора з навчальної роботи Сопилюк Михайло Васильович. Він звернув увагу на формування та підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення математики, розширення їх кругозору, використання набутих знань на практиці. А також зосередив студентів, що розширення їх світогляду під час конференції допоможе у подальшому вивченні спеціальних предметів, закликав всіх присутніх до залучення та активної участі у предметних гуртках.

Модератор конференції, керівник математичного гуртка «Цікава математика» для студентів економічного відділення Глова Галина Романівна зазначила, що природничо-математичні дисципліни, а математика, зокрема, залишаються потужним інструментом для створення новітніх технологій – показника успішності країни, що вимагає добре підготованих, мотивованих, відповідальних фахівців.

Математика – це фундаментальна наука, методи якої активно застосовуються у багатьох галузях науки, і не тільки математичних.

Математика є одним з найважливіших досягнень цивілізації. Без неї розвиток технологій — немислимі речі. Математика – наука молодих. Інакше й не може бути. Заняття математикою — це така гімнастика розуму, для якої потрібна вся гнучкість і вся витривалість молодості.

Студентами гуртка «Цікава математика» зібрано цікавий та змістовний матеріал по темі «Практична математика» і створено яскраві та пізнавальні презентації. Під час конференції кожен студент мав можливість презентувати свою роботу, а саме:

— Кривко Марта, студентка 24 групи

— Рудик Віталій, студент 24 групи

— Костиник Віталій, студент 24 групи

— Радик Аліна, студентка 24 групи

— Дерень Вадим, студент 24 групи

— Бзова Евеліна, студентка 15 групи

— Гуйван Ярослав, студент 15 групи

— Гірна Тетяна, студентка 14 групи

— Слободян Олег, студент 14 групи

— Стасюк Андрій, студент 25 групи

— Завада Віталія, студентка 25 групи

— Залуцька Сніжана, студентка 25 групи

— Купчак Анастасія, студентка 25 групи;

— Димушко Христина, студентка 25 групи;

— Коржевська Анна, студентка 25 групи;

— Бурлака Валентіно, студент 25 групи.

Також активно працювали над даною темою студенти: Сасовець Мар'яна, Дерень Владислав, Кіт Христина, Михалюк Валентина, Михалюк Анастасія, Прох Максим, Федорчук Анастасія, Прокіпчук Тарас.

Присутні на конференції викладачі коледжу з зацікавленням сприймали виступи студентів.

Отже, можна зробити висновок, що основною метою навчання математики у коледжі є формування в студентів креативних комунікаційних умінь, загальних та фахових компетентностей, любові до обраної професії, забезпечення розвитку і саморозвитку, творчої самореалізації, соціалізації особистості. Математична наука повинна бути максимально наближеною до життя. Сподіваємося, що досвід, отриманий на цій конференції, обов'язково допоможе студентам ще більше полюбити таку науку, як математика. 


Галина Глова, викладачка математики коледжу

: