Search

Проведено захист курсових робіт

Сесія, сесія…

Проведено захист курсових робіт

У здобувачів освіти третього курсу 35Ф групи спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» відбувся захист курсових робіт з освітнього компонента «Фінанси». Написання даних робіт студентами було одним із елементів вивчення фінансової дисципліни, творчого застосування та закріплення своїх знань та вмінь. Студенти навчилися широко розкривати обрану ними тему написання роботи та висловлювати свої думки по ній.

Серед обраних тем найкраще виконаними були наступні: «Страховий ринок. Його становлення і розвиток» (Ковальчук С), «Бюджет України – актуальні проблеми» (Кастранець М.), «Податок на прибуток підприємств» (Стоницька Д.), «Фінансова система України і перспективи її розвитку» (Гуцал М.) та інші, які заслуговували на позитивні оцінки.

Студенти ще раз переконалися, що обрали вірну спеціальність та були задоволені написанням своїх робіт.

Михайло САПІЖАК, викладач дисципліни «Фінанси»

: