Search

Секція «Агрономічні науки»

Секційні засідання конференції

Секція «Агрономічні науки»

Науково-дослідна та пошукова робота є продовженням і поглибленням навчального процесу, вона пов'язана з збагаченням запасу знань по певних питаннях, поняттях, процесах, технологіях тощо. Ця діяльність спонукає викладачів і студентів до самоосвіти, формує потребу саморозвитку.

В нашому навчальному закладі створені всі умови і можливості займатись дослідною та пошуковою роботою викладачам і студентам, поле діяльності досить широке - це і на практичних заняттях, і в предметних гуртках, і під час навчальних практик або самостійного поглибленого вивчення тих чи інших цікавих актуальних питань та проблем сьогодення.

В програмі засідання секції «Агрономічні науки» науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти, науки та виробництва», - змістовні виступи студентів та викладачів на різну тематику за результатами науково-дослідної та пошукової роботи.

З доповіддю на тему «Технології ефективних мікроорганізмів – майбутнє українського села» виступила студентка 32 групи Марія Степанова (науковий керівник - Коропецький П.М.). Висвітлено ефективність застосування ЕМ-технологій, тобто ефективних мікроорганізмів, для стійкого симбіозу із рослинами, який сприяє забезпеченню їх живленням і придушенню патогенної мікрофлори.

Студентка 21 групи Віталія Завада виступила з темою «Харчування дітей має бути безпечним, смачним і корисним»» (науковий керівник - Фреяк Г.Б.). Вона наголосила на особливостях безпечного, здорового та раціонального харчування, корисних та шкідливих продуктах, режимі харчування.

Студентка 25 групи Дудяк Оксана виступила з темою «Екологічний стан в Україні» (науковий керівник - Сопівник Л.Й.). Вона розкрила суть деградації і виснаження водних об'єктів, їх низьку якість. Зупинилась також на причинах руйнування грунтів, знищення фауни та флори.

Савчук Роман, студент 21 групи, виступив з доповіддю на тему «Тварини – жертви війни» (науковий керівник - Сопівник Л.Й.). Він звернув увагу на те, що воєнні дії негативно впливають на природні ресурси, біорізноманіття, зокрема, і на тварин. Війна внесла жахливі корективи в життя не тільки свійських, а й диких тварин і птахів, а також мешканців водойм. Трапляється, що на території зникають цілі види і це спричиняє ризики для екологічної безпеки.

Студентка 21 групи Надія Людкевич виступила з доповіддю на тему «Ранньоквітучі ефемероїди весняного лісу» (науковий керівник – Сопівник Л.Й.). Наголошено на цінності цих видів рослин, їх поширенні та охарактеризовано різновиди ранньоквітучих рослин лісу.

З доповіддю на тему «Результати сортовипробування томатів у закритому грунті» виступила викладачка коледжу Червоногріцька О.А. Висвітлено результати вивчення та дослідження індетермінантних гібридів помідорів у плівковій теплиці коледжу. В основу дослідження було покладено підтвердження сортових показників, таких як поява сходів, кількість листків на період посадки, початок цвітіння, висота рослин, перший та останній збір урожаю, маса плоду, тривалість вегетаційного періоду, стійкість до хвороб, урожайність. Всі досліджувані гібриди показали себе з позитивної сторони і повністю відповідають їх технічним характеристикам.

Оробчук Віталій, студент 22 групи, виступив з темою «Альтернативне землеробство – засади, напрями та перспективи розвитку» (науковий керівник – Башта І.С.). У своїй доповіді він наголосив, що метою альтернативного землеробства є одержання продукції, що не містить залишків хімікатів, збереження грунтової родючості і, в кінцевому рахунку, охорона навколишнього середовища. Адже найважливішим завданням аграрної науки є розробка і вдосконалення технологій, які б давали можливість отримувати екологічно чисту сільськогосподарську продукцію, безпечну для здоров'я людини.

З доповіддю на тему «Можливості та проблеми застосування нетрадиційних видів органічних добрив в агропромислових підприємствах Заліщицької ОТГ» виступив студент 22 групи Ковальчук Микола (науковий керівник - Гагалюк В.В.). Висвітлено ефективність застосування для удобрення грунту соломи, сидератів, компостів, мульчі як альтернативних видів органіки за дефіциту перегною.

При підведенні підсумків секційного засідання було відмічено змістовність та актуальність доповідей, висловлено слова вдячності всім його учасникам та сподівання щодо активізації гурткової, науково-дослідної та пошукової роботи. Адже ця діяльність спонукає викладачів і студентів до самоосвіти, формує потребу самовдосконалення.

Ірина БАШТА, голова циклової комісії агрономічних

та еколого-інженерних дисциплін

: